Latest news

Kungadömet Qatar emitterade sin första ”sukuk” på ett decennium efter mycket stort intresse från investerare..

11 juli 2012

Zawya – Qatar emitterade en islamisk obligation (sukuk) ”dual-tranche” till ett värde av USD 4 miljarder på onsdagen. Detta är första gången på ett decennium som kungadömet Qatar emitterar en islamisk obligation och det är även den största emissionen i Gulf länderna detta år. Världens ledande exportör av naturgas tog fördel av det mycket stora intresset hos den förmögna delen av den islamiska världen för denna typ av investeringsmöjlighet. Emissionen…

Continue reading →

Företagsledare i mellanöstern är fortsatt optimistiska om att leverera tillväxt…

6 juli 2012

Zawya: Företagsledare i mellanöstern är fortsatt optimistiska om att leverera tillväxt under de kommande 12 månaderna trots de kvardröjande efterverkningarna av den arabiska våren och ett potentiellt förvärrat euroområdet och dess skuldkris. Enligt en analys av företagens förtroende så förblir den stabil i regionen, där 60 % av VD:ar från Mellanöstern visar stort förtroende för deras utsikter av tillväxt i 2012 jämfört med 40% globalt. Detta är också högre jämfört…

Continue reading →

AS LHV VARAHALDUS meddelar ändringar i fondbestämmelserna för LHV Persian Gulf Fund

27 juni 2012

Fondbolaget LHV Asset Management (AS LHV Varahaldus) meddelar härmed att den estniska finansinspektionen den 26 juni 2012 underrättades om ändringar i fondbestämmelserna för UCITS-fonden LHV Persian Gulf Fund. Ändringar i fondbestämmelserna skall börja gälla den 1 juli 2012. Endast sådana ändringar som gjorts i fondbestämmelserna har uppstått pga ändringar i rättsakter. Fondbestämmelserna och prospektet för fonden är per den 1 juli 2012 i enlighet med bestämmelserna i direktivet 2009/65/EG Europaparlamentets…

Continue reading →

GCC: expansiv finanspolitik kommer fortsätta trots kraftigt fall i oljepriset

26 juni 2012

EFG Hermes: investment banken förväntar sig att de expansiva budgetplanerna för 2012 kommer att fortsätta trots det kraftiga fallet i oljepriset. Målet för de regionala myndigheterna är att fortsätta att ha en konsekvent utgiftspolitik och inte förändra planer pga rörelser i oljepriset som kommer av oro i världsekonomin. EFG förväntar sig en fortsatt satsning på en uppgradering av infrastruktur (inkluderande social infrastruktur), samt jobbskapande politik. Till detta skall läggas att…

Continue reading →

MSCI kan uppgradera Saudiarabien till ”Emerging Market Status” om tillgängligheten förbättras..

21 juni 2012

Zawya Dow Jones – Indexsammanställaren MSCI Inc. sa att de kunde rangordna Saudiarabien till ”emerging market status” tillsammans med länder som Brasilien och Kina, om det oljerika kungariket går vidare med sina långvariga planer på att öppna sin aktiemarknad för utländska investerare. Det skulle kunna få Saudiarabien att bli först i GCC-regionen med en uppgradering då de mindre regionala marknaderna som Förenade Arabemiraten och Qatar, fortfarande fortsätter att rankas som…

Continue reading →

Förenade Arabemiraten, Qatar missar återigen MSCI Emerging Market uppgradering…

21 juni 2012

Zawya – Indexsammanställaren MSCI Inc. (MSCI) beslutade sent på onsdagen att behålla Förenade Arabemiraten och Qatar som s.k. ”Frontier Markets”, en besvikelse för ett litet antal lokala investerare som hoppades på en uppgradering till ”Emerging Market Status”. Detta skulle bland annat bidra till att öka omsättningen för de två börserna. I december 2011, när båda marknaderna sist fördes upp på listan över potentiella kandidater för uppgradering, uttryckte MSCI en oro…

Continue reading →

GCC ländernas breakeven för oljepriset sjunker..

19 juni 2012

Zawya: Saudiarabien och Förenadearabemiratens breakeven för oljepriset har fallit för första gången under de senaste åren, enligt Deutsche Banks beräkningar. Detta är goda nyheter för dessa två viktiga oljeproducenter som dock fortfarande är oroliga över två viktiga punkter: (1) under de senaste åren har de behövt höga oljepriser för att balansera sina budgetar och, (2) det höga priset på olja gör offshore, Arctic och oljesandsprojekt ekonomiskt möjliga för rivalerna Venezuela,…

Continue reading →

Zawya:Grexit kommer att få begränsad effekt på MENA, GCC regionen – SCB

30 maj 2012

De ekonomiska effekterna av ett grekiskt utträde ur eurosamarbetet skulle bli rejält negativ för EU, men skulle bli mycket mildare för Mellanöstern och Nordafrika, säger Standard Chartered Bank, särskilt i de delar av regionen som är i en betydligt starkare ställning nu, tex de sex GCC-ekonomierna . Tillgångsbubblor i GCC har redan spruckit och den ohållbara kreditexpansionen är över sen länge. Europaparlamentet konstaterar att den viktigaste kanalen för spridning kommer att ske via…

Continue reading →

IMF: Saudiarabien förväntas växa med 6% år 2012

30 maj 2012

Saudiarabien -världens största exportör av olja- väntas öka sin BNP med 6% i år tack vare det höga råoljepriset och genom försiktig ekonomisk förvaltning, sade Internationella valutafonden (IMF) under tisdagen. Saudiarabien ökade oljeproduktionen i år för att avhjälpa det rådande trycket uppåt på oljepriset som orsakats av de geopolitiska spänningar pga Irans påstådda kärnvapenprogram. Dessutom har Riyad´s ökning av de offentliga utgifterna tillsammans med en expansiv penningpolitik bidragit till denna kraftiga tillväxt utanför oljesektorn. IMF varnar dock…

Continue reading →

Qatar bjuder nu in anbudsgivare till bygget av nytt järnvägsnät

22 maj 2012

Zawya: Qatar Railway Development Company kommer under nästa månad att bjuda in de första anbuden för byggandet av det underjordiska järnvägsnätet, en liten fördröjning från det förväntade datumet för upphandling i april 2012 berättade en tjänsteman för Zawya. Så många som 70 globala företag har uttryckt sin avsikt att bjuda på olika delar av tunnelbaneprojektet, varav 35 har pre-kvalificerat, sade tjänstemannen. Alla företag som avser att delta kommer att behöva en…

Continue reading →