Latest news

Dubai tänker över tillväxtambitioner

8 maj 2012

Wall Street Journal: Dubais skyhöga tillväxtambitioner kommer tillbaka ner på jorden då emiratet nu omprövar sina utvecklingsplaner som kläcktes nära toppen av sin högkonjunktur för fem år sedan. Flera år efter att emiratets ekonomi gick in väggen,  skalar nu Dubai officiellt ner sina tvåsiffriga tillväxtmål som fastställdes under 2007. Istället är emiratet, som ståtar med världens högsta byggnad och besynnerliga utvecklingsprojekt som en palmträdformad konstgjord skärgårdsö, som nu vänder sitt beroendet från fastigheter och istället fokuserar på sin…

Continue reading →

Saudiarabien: säkerställer fortsatt tillväxt…

8 maj 2012

Zawya: Saudiarabiens ekonomi är redan robust efter att landet visade en tillväxt på 6,8% förra året och landet verkar inställd på en period av ihållande expansion med statsstödda investeringar och högre än förväntade oljepriser. Detta bidrar till Konungarikets starka resultat. BNP förväntas öka kraftigt eftersom ekonomin vinner ytterligare fart och oljepriset förblir över $ 100/fat. Enligt forskning av Standard Chartered Bank, förväntas ekonomin växa med 4,7% år 2012, långt över de…

Continue reading →

Efter en stark inledning på året tog aktiemarknaderna i Mellanöstern en paus i April, NAV för Persian Gulf Fund sjönk med 2.05%

3 maj 2012

Efter en stark inledning på året tog aktiemarknaderna i Mellanöstern en paus i april och fondens resultat under månaden blev minus 2.05%. Under månaden levererade många av fondens investeringar sina Q1 2012 resultat och där merparten av våra placeringar överraskade med goda siffror. Till exempel våra innehav som Industries Qatar och Saudi Basic Industries visade starka Q1 siffror och som hjälpte till att ta bort farhågor för lägre efterfrågan i…

Continue reading →

Qatar: på uppåtgående…

26 april 2012

Zawya:  Qatar hade världens högsta tillväxttakt under 2011 och nu vill kungadömet upprätthålla expansionen trots det svåra internationella ekonomiska klimatet som förmörkas av krisen i euroområdet  och tvivel över hållbarheten i USA: s skuldsättning. I själva verket såg landet en BNP-tillväxt på 14% i inflationsjusterade termer förra året, där energisektorn är motorn för export och den mest betydelsefulla ingrediensen i landets tillväxt. Qatar förväntas överträffa den globala tillväxten igen 2012, men takten väntas avta till cirka 6%,…

Continue reading →

GCC marknaderna forsatte uppåt, fonden +3.4% i mars

20 april 2012

Aktie marknaderna inom GCC-området fortsatte att stiga under mars månad och LHV Persian Gulf Fund redovisade ett positivt resultat av +3.4% för månaden. Fondens resultat blev +12.4% under Q1 2012. Fondens jämförelseindex ”MSCI GCC minus Saudi Arabien” steg samtidigt med +2% under det första kvartalet. Fondens Q1 resultat understöddes med uppgångar på 19% i Saudi Arabien och Dubai. Dessa aktiemarknader tillhörde också topp 10 bland börser i världen i slutet…

Continue reading →

Chefen för Saudiarabiska börsen: ”Kommer att öppna börsen gradvis för utländska investerare”

20 april 2012

Zawya:  Saudiarabien planerar att öppna sin aktiemarknad för utländska investerare gradvis, säger företrädare för den Saudiarabiska börsen. Börsen vill vara säker på att denna förändring inte kommer att påverka volatiliteten på aktiemarknaden. Företrädare vill dock inte nämna något datum för denna förändring. Mellanösterns största aktiebörs, Tadawul, tillåter idag utländska investerare att investera endast via syntetiska instrument, alltså inget direktägande. Företrädare hoppas att denna förändring att öppna börsen för utlänningar kommer…

Continue reading →

Aktiemarknaderna inom GCC-området fortsatte att stiga under mars månad

20 april 2012

    Aktie marknaderna inom GCC-området fortsatte att stiga under mars månad och LHV Persian Gulf Fund redovisade ett positivt resultat av +3.4% för månaden. Fondens resultat blev +12.4% under Q1 2012. Fondens jämförelseindex ”MSCI GCC minus Saudi Arabien” steg samtidigt med +2% under det första kvartalet. Fondens Q1 resultat understöddes med uppgångar på 19% i Saudi Arabien och Dubai. Dessa aktiemarknader tillhörde också topp 10 bland börser i världen…

Continue reading →

Fondens NAV steg i februari med rekordhöga 7,81 procent

5 mars 2012

Net Asset Value för LHV Persian Gulf Fund steg med 7,81 procent under februari månad. Främsta orsakerna till denna mycket positiva utveckling för fonden och för de regionala aktiemarknaderna har drivits av positiva nyheter från euro-zonen, ett ständigt ökande pris på olja samt något översålda regionala aktiemarknader. En annan positiv utveckling vi måste nämna är de diskussioner som pågår i Saudiarabien och möjligheten att dess aktiemarknad öppnar för utlänningar att direktäga aktier. Hittills har det bara varit möjligt att…

Continue reading →

Zawya: Oljepriset kan överstiga 150 USD per fat i år

23 februari 2012

Världens största oberoende oljehandlare, Vitol, varnar för att oljepriset i år kan komma att överstiga 150 USD per fat på grund av de ökade spänningarna med Iran. Läs hela artikeln här.

Continue reading →

Zawya: Gulfländerna radar upp projekt värda bortåt tusen miljarder USD till 2020

11 februari 2012

Tillsammans med Qatars planerade projekt om 106 miljarder USD är nu projekt på gång inom GCC värda mer än 1000 miljader USD fram till 2020. Det gör regionen till den byggtätaste regionen i världen enligt ett från MEED Quality Awards for Projects 2012. Läs hela artikeln här

Continue reading →