Petrodollarns framtid och GCC regionens tillväxt

LHV Persian Gulf Fund är en av de fonder med exponering mot GCC-länderna, som har presterat bäst, trots den politiska turbulens som råder. Det är inte det stigande oljepriset som är orsaken, utan oljans positiva bieffekter. Oljan är statligt ägd, men petrodollarna omvandlas nu in i vanlig ekonomi, i skolor, infrastruktur, sjukhus och bankväsende.

Om detta och utvecklingen i regionen i stort fick jag tillfälle att utveckla i en intervju med Aktiespararna nyligen. Läs gärna hela intervjun.