Qatar: på uppåtgående…

Zawya:  Qatar hade världens högsta tillväxttakt under 2011 och nu vill kungadömet upprätthålla expansionen trots det svåra internationella ekonomiska klimatet som förmörkas av krisen i euroområdet  och tvivel över hållbarheten i USA: s skuldsättning. I själva verket såg landet en BNP-tillväxt på 14% i inflationsjusterade termer förra året, där energisektorn är motorn för export och den mest betydelsefulla ingrediensen i landets tillväxt.

Qatar förväntas överträffa den globala tillväxten igen 2012, men takten väntas avta till cirka 6%, enligt IMF. Energisektorn, framför allt naturgas, har varit den största drivkraften för ekonomisk expansion. Nationen är världens största flytande naturgas (LNG) exportör och kolväten som helhet står för mer än hälften av all export.  En av orsakerna till den långsammare tillväxten som väntas i år är regeringens införande av ett moratorium för lanseringen av nya kolvätenprojekt. Syftet är att upprätthålla reserver på lång sikt. Detta kombinerat med en trög global återhämtning så kan detta innebära exporten kommer att vara måttlig framöver. Det kan emellertid också innebära en välkommen fokusering på den inhemska efterfrågan med stigande offentliga utgifter och stigande löner som säkerställer att ekonomin håller en god tillväxttakt.

Regeringen ser också till så att andra sektorer växer för att hålla tillväxten stadig. Infrastrukturplaner värda $95 miljarder är fastställda fram till 2016, till exempel. Dessa investeringar syftar till att säkerställa att offentlig service håller jämna steg med tillväxten i övrigt inkluderande befolkningstillväxten. Dessa investeringar krävs också då Qatar är värd för 2022 FIFA World Cup.

Som IMF konstaterade i sin bedömning i januari 2012 av Qatars ekonomi, bör utgiftsprogrammet hjälpa till att också ”upprätthålla en stark tillväxt i icke-kolväten sektorn” och som ytterst ska stödja landets ekonomiska diversifiering program. Ett av syftena med detta program är att sänka landets beroende av energiexporten.

Mr. Mohamed Jaidah, utvecklingschef inom Jaidah Group, ett diversifierat Doha-baserat konglomerat med intressen i segment som industri, distribution, tung utrustning, möbeltillverkning och energitjänster, sade att företag i Doha kan utnyttja landets konkurrensfördelar till att bygga en regional närvaro. Jaidah ser en internationell expansion som en nödvändighet för stora och ambitiösa Qatari företag och hävdar att det kan bidra till att stödja Qatars diversifiering.

”Det enda sättet att se på Qatar är som en plattform för övriga delar av GCC, eftersom den inhemska marknaden är mycket liten”, sade han. ”Företagen måste växa på regional nivå. Till exempel inom IT, design, marknadsföring och andra sektorer som är lätta att exporteras och som inte är så arbetsintensiva”.

Utsikterna är som sagt positiva men IMF uppmärksammade ett antal nedåtrisker som kan påverka tillväxten i år och eventuellt ännu längre. Lägre kolvätepriser skulle bromsa exportintäkterna, men de tre första månaderna av 2012 har visat en uppåtgående trend. Med tanke på det begränsade utbudet, stigande efterfrågan och geopolitiska faktorer så verkar denna trend trolig.

IMF: s prognosticerar inflationen på 4% i år, i den övre delen av regeringens 2-4%- förväntan. IMF räknar med att hyror – en viktig komponent i konsumentprisindex – att sluta falla på medellång sikt, vilket torde pressa upp inflationen.

Skarpare tillsyn över finansinstitut i Qatar krävs av centralbanken (QCB) för att se till att kreditkvaliteten inte faller, att riskbedömning är rigorös och att noggranna stresstester utförs, rekommenderas också, sade IMF. Fonden uppgav också att det var lämpligt att QCB tar en mer aktiv roll i likviditetshanteringen.

Rapporten visade också att regeringens mål att fullt ut finansiera sin budget från icke-kolväten intäkter år 2020 kommer att innebära stora besparingar på medellång sikt . Ett program för en aktiv penning-och finanspolitik under de kommande åren skulle se till att landets långsiktiga framtid är säker, med en lägre andel av BNP och statens inkomster som kommer från kolväten och där fler intäkter kommer från den privata sektorn.

Landet är i den lyckliga situationen att ha tid att göra dessa justeringar, och samtidigt ha goda resurser att investera i infrastruktur, offentliga tjänster samt fortsätta med diversifieringsprocessen som kommer att stödja ekonomin. Qatar fortsätter att ha en stark tillväxt och har möjlighet att bygga sin position som en av världens mest dynamiska ekonomier.