Qatar undersöker möjligheten att förvärva större poster i sju europeiska banker

Zawya: Qatar överväger att förvärva större aktieposter i europeiska banker. Förhandlingar är på gång med sju europeiska banker som lider av sviterna från den finansiella krisen i Europa, rapporterar Al Arabiya News.
Delegationer från Qatar deltar i dessa förhandlingar för att på så sätt bredda sina investeringar i Luxemburg och för att på så sätt diversifiera sina inkomstbringande investeringar.
En spridning av landets statsägda fonders investeringar är en del i dess strategi och för att på så sätt komma ifrån sitt ensidiga beroende av intäkter från sina olje och gas tillgångar. Qatar Holding investerade sitt överskott de senaste två åren i utländska lukrativa projekt. Fonden har de senaste åren markant ökat sina investeringar i Europa till nya rekordnivåer.

Om du vill läsa hela artikeln följ denna länk:
http://www.zawya.com/story/Qatar_eyes_major_stakes_in_seven_European_banks-ZAWYA20121028033751/