Reuters: Qatar planerar att spendera mer än USD125 miljarder under 2011-2016

Qatar planerar att spendera mer än USD125 miljarder under de kommande fem åren på bygg- och miljörelaterade projekt, enligt Gulf-staternas nya nationella utvecklingsstrategi för 2011-2016 som släpptes på måndagen. Qatars ekonomi väntas växa med 15,7procent under 2011, innan den saktar ner till 7,1 procent under 2012. Tillväxten på 7,1procent under 2012 bygger på ”ett oljepris som nu är högre”, enligt Ibrahim al-Ibrahim, generalsekreterare vid generalsekretariatet för utveckling och planering. Vi räknar med en högre nominell tillväxt på 22,5% 2011, sannolikt som en följd av högre energipriser.

Man tror att i takt med att infrastrukturprojekt blir mer viktiga, kommer också den inhemska finansieringen att bli viktigare. Qatar planerar att investera över QAR130 miljarder (USD35.7 miljarder) under 2011-2016 genom sina statliga företag, varav cirka QAR100 miljarder tillförs av Barwa Real Estate Company (BRES.QA) och Qatar Diar till bostads- och kommersiella byggprojekt.