Chefen för Saudiarabiska börsen: ”Kommer att öppna börsen gradvis för utländska investerare”

Zawya:  Saudiarabien planerar att öppna sin aktiemarknad för utländska investerare gradvis, säger företrädare för den Saudiarabiska börsen. Börsen vill vara säker på att denna förändring inte kommer att påverka volatiliteten på aktiemarknaden. Företrädare vill dock inte nämna något datum för denna förändring. Mellanösterns största aktiebörs, Tadawul, tillåter idag utländska investerare att investera endast via syntetiska instrument, alltså inget direktägande. Företrädare hoppas att denna förändring att öppna börsen för utlänningar kommer att lyfta deras investeringar vilka idag endast står för ca 4%. Saudi Arabia has taken several steps recently, which some think could be the prelude to a more significant change – the long-awaited decision to allow limited foreign investment in local equities. Saudiarabien har gjort flera förändringar som många anser vara en förutsättning för denna betydande förändring – det mycket efterlängtade beslutet att tillåta ett begränsat direktägande i lokala listade bolag. Marknadsövervakaren publicerade i januari nya regler som tillåter utländska bolag att lista sina aktier på den saudiska börsen. I februari så publicerade man regler som gör dessa syntetiska instrument (P-certificates) mer transparenta. Den diskuterar också ett förslag som indikerar att kungadömet kommer att inta ”the qualified foreign investor approach” liknande den som Kina tog när de öppnade sin aktiemarknad.