Saudiarabien: risker och möjligheter

Zawya: Saudiarabien är en öppen ekonomi. Det enda anmärkningsvärda undantaget är begränsningen av utländskt deltagande på aktiemarknaden. På kort sikt är de ekonomiska utsikterna i stort sett goda och de största riskerna för ekonomin är de geopolitiska riskerna och utvecklingen av oljepriset.
Vår prognos för den saudiarabiska ekonomin är i stort sett positiv. Riskerna är koncentrerade på det sociala området som, om det inte behandlas, kan leda till ett ökat risk scenario också på det politiska området. Ekonomiskt är det priset på olja som landet är mest beroende av. Skulle kungariket fortsätter att modernisera, liberalisera och stärka dess institutioner, har man alla chanser att överskrida förväntningarna och säkerställa sin roll som en kraft att räkna inom den globala ekonomin.

Vill du läsa hela artikeln följ denna länk: http://www.zawya.com/story/Risks_and_challenges_in_KSA-ZAWYA20121009094423/