Saudiarabien: säkerställer fortsatt tillväxt…

Zawya: Saudiarabiens ekonomi är redan robust efter att landet visade en tillväxt på 6,8% förra året och landet verkar inställd på en period av ihållande expansion med statsstödda investeringar och högre än förväntade oljepriser. Detta bidrar till Konungarikets starka resultat.

BNP förväntas öka kraftigt eftersom ekonomin vinner ytterligare fart och oljepriset förblir över $ 100/fat. Enligt forskning av Standard Chartered Bank, förväntas ekonomin växa med 4,7% år 2012, långt över de 2,9% som förväntades tidigare i år.

Med en oljeproduktion som förväntas vara högre än 9,5 miljoner fat per dag och högre än 8,4 miljoner fat per dag som Standard Chartered hade grundat sina första prognoser på kommer Saudi Arabien skörda frukterna av höjda priser och högre produktionsnivåer, sade banken.

Även om efterfrågan på olja kan gå ner på vissa marknader, särskilt i Europa med sin skuldkris, skulle denna avmattning kompenseras av en ökning av efterfrågan i andra regioner.

En annan drivkraft som identifierats av Standard Chartered kommer att vara de ökande offentliga utgifterna för infrastruktur och sociala program, vilket sannolikt kommer att vara 7% högre under 2012 än föregående år. Investeringar inom transport, industri, hälsa, bostäder och utbildning bör bidra till att stärka BNP, och en uppsving i byggbranschen kommer att generera fler arbetstillfällen.

Även om BNP-prognoser från en rad privata företag och IMF, som har uppskattat tillväxten till blygsammare 3,6% i år och som ligger under regeringens mer optimistiska uppskattningar av 6%, tyder senare revideringar på att oberoende analytiker kan komma närmare den saudiska regeringens uppskattningar på en tillväxt runt 6%.

Bättre resultat från kolvätebranschen bör också utöka det redan hälsosamma budgetöverskottet där ratinginstitutet Fitch säger att de förväntar sig att regeringen ska kunna skapa ett överskott på minst 12% av BNP i år. 2011 visade på ett budgetöverskott på hela 14%.

Trots ökade statliga utgifter för sociala tjänster och förbättrad infrastruktur värda ca USD 70 miljarder av totalt planerade budgetutgifter på $ 184 miljarder 2012 kommer landet visa på ett starkt budgetöverskott

En fråga som regeringen och ”Saudi Arabian Monetary Agency” (SAMA) kommer att arbeta på är att hålla inflationen i strama tyglar. Konsumentprisindex ökade de första månaderna av 2012. Enligt uppgifter som publicerades av den centrala institutionen för statistik och information den 10 april, var inflationen Y-o-Y 5,4% i mars.

Ökningen av hyror, bränsle och bostadsrelaterade tjänster under 12 månader låg på 8,9%, och på 9,3%  i februari. Detta tillsammans med stigande livsmedelspriser kan bidra till ytterligare press uppåt när efterfrågan drivs av högre inkomster och starkare köpkraft fortsätter att öka.

En annan utmaning kan komma från regional instabilitet, särskilt där relationerna mellan Iran och väst försämras. Ökad sanktioner mot Iran och växande spänningar kan driva upp oljepriser och eventuellt stänga vattenvägar och hamnar, vilket skulle göra transport och handel svårt.

Då ekonomin gör framsteg i år, med högre oljeintäkter och ökad produktion till nära rekordnivåer bör detta hjälpa till att finansiera regeringens ambitiösa investeringsprogram. De ambitiösa investeringsplanerna inom infrastruktur och andra utvecklingsprojekt bör bidra till ekonomisk mångfald och ökad en ökad kapacitet.