Stark återhämtning i GCC – Fondens NAV ökade i mars med +6.19%

Mars månad var händelserik både globalt och inom GCC-regionen. Under månaden kunde vi se fortsatta oroligheter i Nordafrika och i Mellan-östern. Vi kunde se hur den libyska konflikten övergick till ett inbördeskrig som fick det internationella samfundet att införa en ”nofly-zone” över Libyen, vi fick bevittna en mycket kraftig jordbävning i Japan med efterföljande tsunami och strålningsläckage från karnkraftverket i Fukushima. Detta fick börserna i världen att falla.

Aktiemarknaderna i GCC regionen, där LHV Persian Gulf Fund investerar, kom dock starkt tillbaka under mars månad. Under mars månad steg fonden 6.1% i euros. Som vi berättade i vår februarikommentar så började vi köpa tillbaka aktier på lägre nivåer än vad vi sålde med början i januari då vi förespådde en korrektion.

Då oroligheterna fortsätter i olika nordafrikanska länder och då vi ännu inte ser något slut på oroligheterna i Libyen så har fler och fler investerare börjat att inse att ett stigande oljepris kommer positivt påverka de olika ländernas intäktsidor i deras budgetar. Detta betyder att respektive länder kan öka sina investeringar. I slutet av mars kostade oljan ca 117 USD/fat i Europa – den högsta noteringen sedan augusti 2008.