Volatil aktiemarknad i januari – fondens NAV -0,96 procent

Aktiemarknader i regionen är volatila då investerare fortsatt försöker bedöma den instabila politiska situationen i Egypten och dess inverkan på hela regionen inklusive GCC-regionen. De företag med exponering mot den egyptiska marknaden kommer fortsättningsvis vara under ett visst säljtryck. Dock, för investerare som ser landets långsiktiga fundamentala möjligheter och som ser bortom den politiska turbulensen, kommer det att finnas goda möjligheter att göra bra investeringar.
Omsättningen på de olika börserna har varit relativt modesta då investerare hittills varit försiktiga då de försöker att värdera den politiska situationen i landet. Troligtvis kommer marknaderna vara fortsatt återhållsamma då situationen är relativt oförutsägbar. Oljepriset nådde den 31 januari sin högsta nivå på två år (100 USD/fat) på grund av den egyptiska situationen.

Det finns en relativt stark korrelation mellan egyptiska aktiemarknader och aktiemarknader i GCC regionen. Därför tar vi höjd för detta och säljer av en del av våra investeringar samtidigt som vi följer utvecklingen noggrant.