Zawya: Qatar säljer obligationer för 5 miljarder USD för att möta kraftig efterfrågan

Qatar sålde obligationer för 5 miljarder USD enligt en källa förtrogen med avtalet. Obligationerna har löptider på 5, 10 och 30 år.
Läs hela artikeln i Zawya.

Mikael Kvibäck